Wie betaalt?

Vaak betaalt een ander de kosten

Als sprake is van letselschade waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan moet deze partij de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand vergoeden. U betaalt dan niets. Ook als de aansprakelijkheid nog niet erkend is of een procedure gestart moet worden, betaalt mogelijk een ander de kosten. De verschillende mogelijkheden lichten wij hierna toe.

1

Gratis gesprek

U bent bij ons altijd welkom voor een gratis gesprek. Op basis van uw verhaal bespreken wij met u de mogelijkheden en of een ander de kosten van rechtsbijstand moet betalen.

2

Derde partij betaalt

Als er sprake is van letselschade waarvoor iemand anders aansprakelijk is, moet deze partij de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand vergoeden. Soms moet de aansprakelijke partij ook de kosten van een procedure vergoeden. Wij adviseren u hier graag over.

3

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan worden uw kosten voor rechtsbijstand mogelijk gedekt door uw verzekering. Dat is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Ook hierover kunnen wij u adviseren.

4

Subsidie

Als uw financiële draagkracht beperkt is, heeft u voor de rechtsbijstand mogelijk recht op een subsidie van de overheid. Wij kunnen vrijblijvend voor u beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt.

5

Prijsafspraak

Als de kosten niet door een ander worden vergoed, maken wij met u redelijke en duidelijke afspraken over de kosten. Dat kan bijvoorbeeld op basis van een uurtarief, maar mogelijk ook op basis van een vast bedrag. Als u contact met ons opneemt, verkennen wij de mogelijkheden graag vrijblijvend met u.