Schadevergoeding

Als de aansprakelijkheid vaststaat, heeft u recht op een schadevergoeding. Maar waar heeft u allemaal recht op? Vaak heeft u recht op veel meer dan u denkt.

Schadevergoeding

Eerst aansprakelijkheid, dan schadevergoeding

Om een schadevergoeding te kunnen krijgen, moet eerst de aansprakelijkheid van een derde vast komen staan. Zo kan iemand bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout. Als de aansprakelijkheid eenmaal vaststaat, heeft u recht op de vergoeding van uw schade die daardoor is ontstaan.

Waarvoor schadevergoeding?

Op grond van de wet moet de schade in geval van aansprakelijkheid worden vergoed. De schade bestaat uit vermogensschade en ander nadeel. Vermogensschade is de materiële schade. Dit omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. Ander nadeel is de immateriële schade. Hierop bestaat alleen recht als de wet hierop recht geeft.

Materiële schade

U heeft recht op volledige vergoeding van uw materiële schade. Aan de volgende schade kunt u denken:

 • inkomensverlies (ook wel verlies aan verdienvermogen)
 • inkomsten uit zwart werk
 • studievertraging
 • gemaakte medische kosten (eigen risico, fysiotherapeut etc.)
 • reiskosten
 • kosten voor onderhoud van de woning (ook wel verlies van zelfwerkzaamheid)
 • ingeschakelde huishoudelijke hulp (kan ook een familielid of vriend(in) zijn)
 • kosten van rechtsbijstand
 • kosten van aanpassingen aan bijvoorbeeld de woning of auto
 • daggeldvergoeding ziekenhuisopname
 • economische kwestsbaarheid
 • kosten zonder nut (bijvoorbeeld abonnement sportschool die je niet gebruikt)
 • wettelijke rente

Er zijn nog veel meer schadeposten te noemen, maar de meest voorkomende staan in deze lijst. Voor advies of u een vergoeding kunt krijgen voor bepaalde schade, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Hoe hoog de vergoeding voor bepaalde schade is, is afhankelijk van uw concrete situatie.

Immateriële schade

Op een vergoeding van immateriële schade heeft u recht voor zover de wet dit geeft. Deze vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd. U heeft onder meer recht op een vergoeding van uw immateriële schade als u lichamelijk letsel heeft opgelopen. Ook in het geval van geestelijk letsel kan dit recht bestaan.

De vervolgvraag is hoe hoog de vergoeding is. De vergoeding wordt naar billijkheid bepaald. Dat betekent ook wel ‘naar het hart’. Om toch enige richting te geven aan de bedragen, heeft de Hoge Raad richtsnoeren gegeven hoe een smartengeldvergoeding vastgesteld moet worden. De Hoge Raad heeft bepaald dat alle omstandigheden relevant zijn. Het is onder meer van belang of het een schuld- of risicoaansprakelijkheid is. Ook is de ernst van de fout van belang. Volgens de Hoge Raad ligt het voor de hand om aan te sluiten bij bedragen in vergelijkbare zaken.

De laatste jaren is er veel kritiek op de bedragen die in Nederland worden toegewezen. Door aan te sluiten bij bedragen in het verleden, gaan de bedragen niet omhoog. Terwijl in de ons omringende landen de bedragen vele malen hoger liggen. De lage bedragen leiden er veelal toe dat een slachtoffer de smartengeldvergoeding niet ervaart als compensatie en genoegdoening. Dit terwijl dit wel de functie is van smartengeld.

Inschakeling advocaat

Omdat u vaak recht heeft op veel meer dan u denkt, is het raadzaam contact op te nemen met een gespecialiseerde letselschade advocaat die u kan adviseren over welke schade vergoed moet worden.

Bent u benieuwd of u een schadevergoeding kunt krijgen en wat de hoogte daarvan is? Wij geven u graag advies. U kunt daarvoor kosteloos contact met ons opnemen via 033-3037947 of info@solvitadvocatuur.nl. Hier leest u meer over onze werkwijze.