Over Stefan

Stefan Boer

Wie ben ik?

In 2013 en in 2014 ben ik afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar ik de masteropleidingen Ondernemingsrecht en Gezondheidsrecht met goed gevolg heb afgerond. De eerstgenoemde masteropleiding heb ik deels in de Verenigde Staten doorlopen. In 2015 ben ik mijn loopbaan begonnen als bedrijfsjurist bij het Erasmus MC, waar ik in de praktijk kennis heb gemaakt met het (medisch) aansprakelijkheidsrecht. Dit rechtsgebied heeft mij zo aangesproken, dat ik in 2016 als advocaat op de sectie aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht van een groot advocatenkantoor ben gaan
werken. Vervolgens ben ik achtereenvolgens bijna vier jaar bij SAP Letselschade Advocaten en bijna twee jaar bij Boendermaker Letselschade Advocatuur werkzaam geweest, waar ik ruime ervaring heb opgedaan met de behandeling van (complexere) letselschadezaken. In 2022 heb ik de postacademische opleiding Personenschade aan de
Grotius Academie cum laude afgerond en ben ik lid geworden van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), waarmee ik het hoogste keurmerk binnen het rechtsgebied letselschade heb verkregen.

In 2022 heb ik mij aangesloten bij Solvit Letselschade Advocaten. Mijn eigen visie op letselschadezaken sluit geheel aan op de visie van het kantoor: samen met u maak ik een plan van aanpak dat op uw specifieke situatie is toegesneden. Hierbij verdient een pragmatische benadering in principe de voorkeur. Het kan echter zo zijn dat op die manier niet het optimale resultaat kan worden bereikt. In dat geval deins ik er niet voor terug om uw zaak aan de rechter voor te leggen. Als advocaat heb ik die mogelijkheid, en dat geeft mij (en u dus ook) een voordeel ten opzichte van (bijvoorbeeld) een letselschadejurist.

In het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten sta ik geregistreerd op het rechtsgebied letselschaderecht. Op grond van deze registratie ben ik verplicht om elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Wat doe ik?

  • Letselschade- en slachtofferzaken (zie voor meer informatie de pagina letselschade)
  • Voeren van gerechtelijke procedures en onderhandelingen
  • Advisering & Second Opinions
  • Verzekeringskwesties (bijvoorbeeld over een arbeidsongeschiktheidsuitkering)