Medische fout

Tijdens een operatie of behandeling kunnen fouten worden gemaakt. De zorgverlener kan aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een medische fout. Als de behandeling in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden, kunt u vaak het ziekenhuis verantwoordelijk houden voor uw schade.

Medische fout

Medische fout?

De vraag of er een medische fout is gemaakt is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Dat er iets fout is gegaan tijdens de behandeling, betekent niet automatisch dat er sprake is van een medische fout waarvoor de zorgverlener aansprakelijk is.

Er kan namelijk ook sprake zijn van een complicatie. Dat is en probleem dat kan ontstaan tijdens een operatie die op zichzelf juist is uitgevoerd. Vaak is een zorgverlener hiervoor niet aansprakelijk. Bij een medische fout is de behandeling niet goed gegaan door het niet juist uitvoeren van de medische behandeling

Wie beoordeelt?

De vraag of de behandeling al dan niet juist is uitgevoerd ligt op het expertiseterrein van een arts die op het betreffende vakgebied deskundig is. De advocaat kan op basis van een medisch oordeel beoordelen wie op welke grond aansprakelijk is. Dat kunnen een of meerdere zorgverleners zijn, maar ook het ziekenhuis. In de praktijk krijgt u dan vaak te maken met de verzekeraar van de zorgverlener.

Medisch haalbaarheidsonderzoek

Zoals gezegd moet over het algemeen een medisch oordeel moet worden verkregen ter beoordeling van de aansprakelijkheid. Dit kan vaak verkregen worden van een medisch adviseur. Dit brengt wel kosten met zich mee. Deze kosten komen voor uw eigen rekening.

Als u in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, kunt u wel een subsidie van 200 euro (excl. btw) aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit dekt echter niet de volledige kosten. De kosten bedragen al snel 1000 euro. Indien u eerst wilt weten wat de kosten zijn voordat u het advies aanvraagt, kunnen wij voor u een offerte bij onze medisch adviseur opvragen. U kunt dan beslissen of u hiertoe wilt overgaan.

Als de aansprakelijkheid wordt erkend, dan krijgt u de gemaakte kosten alsnog vergoed. U heeft dan ook recht op de vergoeding van uw schade. Indien de aansprakelijkheid niet wordt erkend, kan mogelijk op gezamenlijk verzoek een onafhankelijke medicus in worden geschakeld die de discussie tussen partijen kan beslechten. Als de tegenpartij hieraan niet wenst mee te werken, zal dit via de rechter moeten worden afgedwongen.

Alternatieven

Indien u de zorgverlener (nog) niet aansprakelijk wil stellen, bijvoorbeeld vanwege de kosten, heeft u een aantal alternatieven. U kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis of de praktijk waar u bent behandeld. U kunt ook overwegen om een tuchtklacht in te dienen bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Inschakeling advocaat

Omdat medische aansprakelijkheidszaken complex zijn, is het raadzaam contact op te nemen met een gespecialiseerde letselschade advocaat die u kan adviseren over de kansen en de mogelijkheden.

Op de pagina letselschade leest u meer over onze werkwijze. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 033-3037947 en info@solvitadvocatuur.nl