Letselschade

Letselschade kan bestaan uit zowel lichamelijk en geestelijk letsel en kan veel verschillende oorzaken hebben. Denk aan een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout. Als u letselschade heeft opgelopen, moet er veel geregeld worden. Wij nemen dit van u uit handen zodat u zich kan richten op uw herstel. Hieronder vertellen wij u over de stappen van een letselschadezaak en onze expertises.

Letselschade

Stappen letselschadezaak

1

Informatie en advies

Op basis van het eerste telefoongesprek adviseren wij u of er mogelijk iemand aansprakelijk is voor uw schade. Als dit het geval is kunnen wij een afspraak maken om de vervolgstappen en uw behoeften nader te bespreken. Vervolgens zullen wij ook de benodigde informatie verzamelen.

2

Aansprakelijk stellen

Namens u stellen wij de veroorzaker(s) van uw schade aansprakelijk. Vaak is dit een verzekeraar.

3

Schaderegeling

Als de aansprakelijkheid door een verzekeraar wordt erkend, zal de ‘schaderegeling’ worden opgestart. Dit betekent dat wij uw behoeften, medische situatie en schade nader in kaart brengen. Zolang u nog herstellende bent, zal uw schade tussentijds door de verzekeraar worden vergoed via zogenoemde voorschotten. Waar nodig wordt directe hulp voor u geregeld.

4

Medisch traject

Wanneer mogelijk zal uw ‘medische eindsituatie’ worden vastgesteld. Hiervan is sprake als u hersteld bent of uw situatie niet verder zal verbeteren. Deze situatie wordt vaak door een medisch deskundige vastgesteld. Wanneer sprake is van een medische eindsituatie is afhankelijk van het letsel dat u hebt opgelopen en de wijze waarop u herstelt. Voordat daarvan sprake is, wordt met medische informatie en medisch adviezen uw voorlopige situatie in kaart gebracht.

5

Overeenkomst

Als de medische eindsituatie is vastgesteld, kan een definitieve schadeberekening worden gemaakt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met uw schade en behoeften in de toekomst. De afspraken over de definitieve schadeberekening worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die samen met de verzekeraar wordt gesloten.

Onze expertises

Verkeersongeval
Als u als voetganger, (brom)fietser of automobilist bent aangereden, heeft u vaak recht op een schadevergoeding.
Bedrijfsongeval

De  werkgever is al snel aansprakelijk voor schade door een bedrijfsongeval. Maar ook als sprake is van een beroepsziekte kunnen wij u helpen.

Medische fout

Medische zaken zijn complex en juist daarom is het belangrijk om een gespecialiseerde letselschade advocaat in te schakelen.

Whiplash

Slachtoffers met een whiplash worden niet altijd serieus genomen door verzekeraars. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Letsel door dieren

Een dier kan onberekenbaar zijn en aan iemand letsel toebrengen. De eigenaar is bijna altijd aansprakelijk voor uw schade.

Geweld en seksueel misbruik

Als u schade heeft opgelopen door geweld of seksueel misbruik, komt er vaak een strafzaak. Wij kunnen u daarin bijstaan.

Complex letsel

Door een ongeval kunnen verschillende soorten letsels optreden. Wij hebben de expertise voor ieder type letsel in huis.

Schadevergoeding

Vaak heeft u recht op veel meer dan u denkt. Wij zorgen dat u de maximale vergoeding krijgt. Simpelweg omdat u daar recht op heeft.

Ander ongeval of letsel

Ook bij andere ongevallen of letsels kunnen wij u helpen. Onze expertise beperkt zich namelijk niet tot bepaalde oorzaken of gevolgen.