Letsel door dieren

Heeft u letsel opgelopen door toedoen van een dier? De eigenaar van het dier is dan bijna altijd aansprakelijk voor uw schade. Dat geldt ook als de eigenaar geen schuld heeft aan het gedrag van het dier.

Letsel door dieren

Letsel door een dier: wie is aansprakelijk?

De mens heeft geaccepteerd om (huis)dieren toe te laten in onze maatschappij. Het gaat om onder meer honden, paarden en katten. Het is natuurlijk vooral leuk als je een dier in huis neemt. Het brengt echter ook risico’s met zich mee. Dieren kunnen onberekenbaar zijn en daardoor dingen doen die schade toebrengen aan een persoon. Wie is dan aansprakelijk?

Het dier zelf kun je uiteraard niet aansprakelijk stellen. De bezitter heeft daarom de verantwoordelijkheid voor het dier. Als bijvoorbeeld een hond de buurman bijt, dan is de bezitter op grond van artikel 6:179 BW in beginsel aansprakelijk voor de schade van de buurman. Het maakt daarbij niet uit of hem schuld treft. Het betreft dan ook een zogenoemde risicoaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is over het algemene gedekt op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor personen. 

Uitzonderingen

Het betreft weliswaar een risicoaansprakelijkheid, maar je kan de bezitter niet altijd aansprakelijk stellen op grond van artikel 6:179 BW. Dit artikel is alleen van toepassing als de schade is ontstaan als gevolg van de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat daarin besloten ligt.

Als de bezitter de hond zelf op de buurman afstuurt, bestaat er geen aansprakelijkheid op grond van artikel 6:179 BW. De bezitter kan dan overigens nog wel aansprakelijk zijn op grond van een onrechtmatige daad. Verder is er geen aansprakelijkheid als een hond bijvoorbeeld een inbreker bijt. Hiervoor bestaat dan een ‘rechtvaardigingsgrond’, namelijk noodweer(exces).

Schade

Heeft u letsel door toedoen van een dier en wordt de aansprakelijkheid daarvoor erkend, dan moet uw volledige schade te worden vergoed. Hierbij kunt u denken aan inkomensverlies, medische kosten en huishoudelijke hulp. Ook uw immateriële schade moet dan worden vergoed.

Gratis advies

Op de pagina letselschade leest u meer over onze werkwijze. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen over de mogelijkheden.