Geweld en seksueel misbruik

Als u letsel heeft opgelopen door geweld of seksueel misbruik, zal er mogelijk een strafzaak komen tegen de verdachte. U kunt zich als benadeelde partij voegen in de strafzaak. U kunt dan uw verhaal vertellen aan de rechter en een schadevergoeding krijgen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Geweld en seksueel misbruik

Vaak geen verzekeraar bij letsel door geweld of seksueel misbruik

In het geval van schade door geweld of seksueel misbruik is er vaak geen verzekeraar waarop de schade kan worden verhaald. Dit heeft te maken met het feit dat verzekeraars schadevergoeding als gevolg hiervan hebben uitgesloten in hun polisvoorwaarden. U kunt uw schade alsnog op de dader verhalen, maar vaak heeft de dader geen vermogen. Hierdoor kan de dader u vaak niet daadwerkelijk een schadevergoeding betalen.

Strafzaak

Als u letsel heeft door geweld of seksueel misbruik en hiervoor wordt een verdachte vervolgd, kunt u zich als benadeelde partij voegen in de  strafzaak. U kunt dan uw verhaal doen aan de rechter en u kunt een schadevergoeding krijgen. Wij staan u bij tijdens de strafzaak en dienen voor u de vordering tot schadevergoeding in. 

Als een schadevergoeding wordt toegewezen en de ‘schadevergoedingsmaatregel’ wordt opgelegd, dan verhaalt het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) voor u de schadevergoeding op de dader. Als na 8 maanden nog niet de gehele schadevergoeding door de dader is betaald, krijgt u in veel gevallen het resterende bedrag uitgekeerd door de Staat. Dit heet de voorschotregeling. Het maakt dan niet uit of de dader het resterende bedrag wel of niet kan betalen.

Kosten rechtsbijstand

Als sprake is van ernstig letsel door geweld of seksueel misbruik, dan is de rechtsbijstand voor u kosteloos. Ook als geen sprake is van ernstig letsel is de rechtsbijstand mogelijk kosteloos. Wij kunnen voor u beoordelen of dit voor u het geval is. Om kosteloze rechtsbijstand te kunnen aanbieden stelt de Raad voor Rechtsbijstand eisen aan de behandelend advocaat. Jorian van Oel voldoet aan deze eisen en staat als gespecialiseerd advocaat op dit rechtsgebied geregistreerd.

Gratis advies

Op de pagina letselschade leest u meer over onze werkwijze. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen over de mogelijkheden.