Complex letsel

Een ongeval of medische fout leidt soms tot ernstig en complex letsel. Denk aan hersenletsel of een dwarslaesie. Er moet dan veel geregeld worden. Wij nemen dit van u uit handen.

Complex letsel

Hersenletsel

Door een ongeval of medische fout kan hersenletsel ontstaan. We spreken dan van traumatisch hersenletsel. Denk bijvoorbeeld aan een hersenkneuzing, bloeding in de hersenen of een schedelbasisfractuur. Dit wordt ook wel niet-aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd.

NAH heeft vaak ingrijpende gevolgen voor het functioneren van het slachtoffer en voor zijn of haar omgeving. Er kan onder meer sprake zijn van zintuigstoornissen, een aantasting van het denkvermogen en veranderende karaktereigenschappen. Het is van groot belang om zo snel mogelijk de juiste hulp en begeleiding te krijgen. Met ons netwerk kunnen wij dit voor u regelen.

Naast hulp heeft het slachtoffer met NAH ook recht op de vergoeding van zijn schade. Zo zullen er (veel) kosten worden gemaakt en mogelijk is er sprake van inkomensverlies. Wij zorgen dat de schade die door het ongeval of medische fout is ontstaan wordt vergoed. 

Dwarslaesie

Een ongeval kan ook tot een dwarslaesie leiden. Een dwarslaesie is een onderbreking van het ruggenmerg, waardoor de zenuwbanen die door het ruggenmerg lopen afgekneld zijn. Omdat de zenuwbanen afgekneld zijn, raken bepaalde lichaamsdelen verlamd. De mate van uitval is afhankelijk van de plaats van de beschadiging en de grootte van de beschadiging.

Een dwarslaesie kan zowel ontstaan door oorzaken van buitenaf (traumatische oorzaken) als door oorzaken van binnenuit (niet-traumatisch). Bij traumatische oorzaken kan gedacht worden aan te ver buigen of draaien van de wervelkolom, bijvoorbeeld door sport, een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Als sprake is van een dwarslaesie moet er veel geregeld worden. Zo moet er onder meer adequate hulp worden geregeld. Ook moeten er schadevergoedingen worden geclaimd om onder meer de kosten te betalen en het inkomensverlies op te vangen. Wij nemen dit van u uit handen en staan u verder bij waar nodig.

Andere letsels

Door een ongeval of medische fout kunnen ook andere (complexe) letsels ontstaan. Ongeacht welk letsel u heeft opgelopen, kunnen wij u helpen.

Inschakeling advocaat

In het geval van (complex) letsel is het belangrijk een gespecialiseerde letselschade advocaat in te schakelen. Op de pagina letselschade leest u meer over onze werkwijze. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 033-3037947 en info@solvitadvocatuur.nl