Beroepsziekte

Een werkgever is al snel aansprakelijk voor de schade van een werknemer door een ongeval. Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor een beroepsziekte. Een beroepsziekte is vaak moeilijker te bewijzen dan schade door een ongeval. Dit betekent echter niet dat u geen recht heeft op een schadevergoeding.

Beroepsziekte

Wat is een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte die (grotendeels) is veroorzaakt door de werkzaamheden die iemand heeft moeten verrichten voor een of meerdere werkgevers. Een belangrijk verschil met schade door een ongeval, zoals een val van een ladder, is dat een beroepsziekte vaak sluimerend ontstaat.

Voorbeelden van beroepsziekten zijn:

 • nek-, rug-, heup- en knieklachten
 • rsi
 • burn-out
 • psychische klachten door ongewenste omgangsvormen
 • ptss (posttraumatische stressstoornis)
 • ops (schildersziekte)
 • long- en luchtwegaandoeningen
 • huidaandoeningen
 • lawaaidoofheid
 • beroepsgebonden infectieziekten
 • kanker (door het werk veroorzaakt)
 • Covid-19 (corona)

Aansprakelijkheid

Op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Bij een beroepsziekte is dit niet anders. Het is dan echter moeilijker te bewijzen dat iemand ziek is geworden als gevolg van de werkzaamheden en niet door privéomstandigheden. Een werkgever beroept zich hier dan ook vaak op. Een werknemer wordt bij het bewijs tegemoet gekomen door de zogenoemde ‘arbeidsrechtelijke omkeringsregel’. Als de werknemer niet slaagt in zijn bewijs, moet de werkgever mogelijk nog wel een deel van de schade vergoeden. Dit heet proportionele aansprakelijkheid.

Schade

Als de aansprakelijkheid wordt erkend, dient uw volledige schade te worden vergoed. Hierbij kunt u denken aan inkomensverlies, medische kosten en huishoudelijke hulp. Ook uw immateriële schade moet dan worden vergoed.

Gratis advies

Op de pagina letselschade leest u meer over onze werkwijze. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen over de mogelijkheden.