Bedrijfsongeval

Uw werkgever kan aansprakelijk zijn voor schade door een arbeidsongeval. Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van de werkgever en stellen uw schade vast. Ook als sprake is van een beroepsziekte kunnen wij u helpen.

Bedrijfsongeval

Wat is een arbeidsongeval?

We spreken van een arbeidsongeval als u als werknemer of uitzendkracht een ongeval krijgt tijdens uw werkzaamheden. Er kunnen veel verschillende arbeidsongevallen gebeuren. Denk aan uitglijden, vallen, een ongeluk met een machine of een ongeval tijdens een bedrijfsuitje.

Beroepsziekte

Naast een arbeidsongeval kan ook sprake zijn van een beroepsziekte, zoals een burn-out of longaandoeningen. Vaak is dan niet één moment aan te wijzen waarop de schade is ontstaan. Ook dan kan uw werkgever echter aansprakelijk zijn voor uw schade. Vaak is het wel lastiger om het verband tussen de werkzaamheden en de gezondheidsklachten aan te tonen. Met de zogenoemde ‘arbeidsrechtelijke omkeringsregel’ worden werknemers tegemoet gekomen bij het leveren van dit bewijs.

Aansprakelijkheid

Op grond van de wet is de werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Dit is alleen anders als hij aantoont dat hij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Ondanks dat de werkgever snel aansprakelijk is voor een arbeidsongeval, betekent dit niet dat dit ook snel wordt erkend. Daarom is het belangrijk om vroegtijdig een letselschade advocaat in te schakelen. Die kan voor u de werkgever aansprakelijk stellen. Wordt de aansprakelijkheid niet erkend, dan zult u naar de rechter moeten stappen. Wij kunnen dit voor u doen.

Schade

Als de aansprakelijkheid wordt erkend, dient uw volledige schade te worden vergoed. Hierbij kunt u denken aan inkomensverlies, medische kosten en huishoudelijke hulp. Ook uw immateriële schade moet dan worden vergoed.

Gratis advies

Heeft u een arbeidsongeval gehad en heeft u behoefte aan advies? Wij geven u dat graag. U kunt daarvoor kosteloos contact met ons opnemen via 033-3037947 of info@solvitadvocatuur.nl. Hier leest u meer over onze werkwijze.